w Copenhagen Rickshaw
 
   

Foruden at være et meget billigt reklamemedie er rickshawen et medie med en positiv signalværdi.

Kontaktprisen er 0,7 øre per kontakt
se udregning.
Reklamefladen er sammenlagt 2,25 kvm.

Fordele:
- En rickshaw bevæger sig langsomt gennem   bybilledet, hvilket medfører at folk lægger   mere mærke til cyklen.
- Plakaten kan udskiftes
- Der er mulighed for uddeling af flyers og   andet.
- Folk ser positivt på mediet, idet det er festligt   og miljørigtigt.

Copenhagen Rickshaw Aaps - Vermundsgade 21 - 2100 Østerbro - Tel. 35 43 01 22 - info@rickshaw.dk